Ωράριο λειτουργίας σχολείου

 

1η ώρα:  8.15- 9.00      διάλειμμα 5΄

 

 

2η ώρα:  9.05-9.50       διάλειμμα 10΄

 

 

3η ώρα: 10.00-10.45   διάλειμμα 10΄

 

 

4η ώρα:10.55- 11.40   διάλειμμα 10΄

  5η ώρα: 11.50- 12.35  διάλειμμα 10΄


 

6η ώρα: 12.45-13.25   διάλειμμα 5΄

 

 

7η ώρα: 13.30 -14.10