Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2020-21

ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08:15 09:00 45' 08:15 09:00 45'
09:00 09:45 45' Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 09:15 10:00 45'
10:00 10:45 45' 10:00 10:45 45'
10:45 11:30 45' Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 11:00 11:45 45'
11:45 12:30 45' 11:45 12:30 45'
12:30 13:15 45' Διάλειμμα 15 λεπτών
Διάλειμμα 15 λεπτών 12:45 13:30 45'
13:30 14:10 40' 13:30 14:10 40'