Διευθύντρια: Ευγενία Παναγιωτοπούλου κλ.ΠΕ2 φιλόλογος

Υποδιευθύντρια: Δέσποινα Λαζαρίδου κλ.ΠΕ2 καλλιτεχνικών